Vedligeholdelse

Grundejerforeningen har pligt til vedligeholdelse af veje og stier samt fællesarealer ihht. lokalplan 15.02.

På foreningens vegne varetages størstedelen af vedligeholdelsen af foreningens fællesområde af nedenstående virksomheder. Der tilfalder dog den enkelte grundejer en række forpligtelser som nævnt her.

Henvendelser vedr. vedligeholdelse af fællesområder skal rettes til den rette kontaktperson i bestyrelsen. For kontaktinformation, se bestyrelsens side.

Sommervedligeholdelse

Varetages af: Roskilde Ejendomsservice
Kontaktperson i bestyrelsen: Niels Pauli Hansen

Vintervedligeholdelse

Varetages af: Garteha
Kontaktperson i bestyrelsen: Ole Mørch

Kloakservice

Varetages af: Taastrup Kloakservice
Kontaktperson i bestyrelsen: Ole Mørch

Asfaltvedligeholdelse

Kontaktperson i bestyrelsen: Torben Kjærsgaard Nielsen

Vej- og stibelysning

Varetages af: Citelum
Kontaktperson i bestyrelsen: Ole Risdorf

Ved fejlmelding af gadebelysning og tunnelbelysning kan Citelum kontaktes på:

Du kan også benytte kommunens kort "Giv os et praj".

Observerer du en fejl, hvor der er risiko for stød eller er hele områder uden lys, så kontakt Teknisk Hotline på telefon: 87 36 28 47.

Rottebekæmpelse

Varetages af: Greve Kommune

Rotter er desværre et tilbagevendende problem i området.

Bestyrelsen opfordrer til at beboere holder øje med rotter og kontakter kommunen hvis de observeres. Endeligt bør fugle ikke overfordres og foder bør ikke ligge direkte på jorden. For yderligere info henvises til borger.dk.