Kontakt

Personlig kontakt til bestyrelsen kan ske ved kontaktoplysninger vist på bestyrelsens side.

Derudover kan anvendes følgende Google grupper, som indeholder de til enhver tid valgte bestyrelses medlemmer:

Formand: Ole Risdorf

formand@tinggaardshegnet.dk

Kasserer: Kim Jensen

kasserer@tinggaardshegnet.dk

Alle i bestyrelsen:

bestyrelsen@tinggaardshegnet.dk