Kontakt

Personlig kontakt til bestyrelsen kan ske ved kontaktoplysninger vist på bestyrelsens side.

Derudover kan anvendes følgende Google grupper, som indeholder de til enhver tid valgte bestyrelses medlemmer: