Nyheder - 2021

TDC Fiber - Gravetracé

4. Dec, 2021.  Gravetracé for TDCs forestående nedlægning af fiber i området samt referat af bestyrelsens møde med TDC d. 20. Sep. er nu lagt på hjemmesiden. Dokumenterne findes under foreningens dokumenter.

Generalforsamling 2021 - Kort Info

27. Nov, 2021. Generalforsamling 2021 er i år afholdt med rekord stor deltagelse. Udførligt referat lægges på hjemmeside snarest. Revideret regnskab og budget vedtaget på generalforsamling er lagt på hjemmesiden.

Det skal bemærkes at det vedtagede budget adskiller sig fra de forslag som bestyrelsen havde lavet og udsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. En del af de fremmødte medlemmer på Generalforsamlingen havde samlet et meget stort antal fuldmagter, hvilket gav dem mulighed for at vedtage et nyt budget med udgiften til en ekstra stilampe uden kontingentforhøjelse. Da kassereren var på valg, kunne medlemmerne med fuldmagterne også opnå et flertal for en ny kasserer.

Det går den afgående kasserer meget imod at det vedtagede budget giver et stort underskud og det giver ikke plads til opsparing på foreningens reservefond. Det giver en væsentlig reduktion af foreningens kapital og går imod bestyrelsens langsigtede planer om nogle meget kostbare renoveringer af brostens opkørsler og fortove. Disse planer er endnu under udarbejdelse og der er indhentet nogle tilbud på opgaverne.

Generalforsamling 2021

9. Nov, 2021. Invitation til generalforsamlingen 2021 bliver uddelt i disse dage. Får du forlagt dit eksemplar, kan du hente den her.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremlægge forslag til ændring af grundejerforeningens vedtægter. Udkast til de vedtægter 3. udgave kan hentes her.

Opdateret Hjemmeside

22. Aug, 2021. Grundejerforeningens hjemmeside har henover sommeren gennemgået en større ændring til det 'Nye Google Sites'. Dette skyldes at Google ikke længere understøtter det 'Klassiske Google Sites' og dette ophører med at eksistere.

Desværre er der mange ting i det 'Nye Google Sites' som ikke længere kan lade sig gøre og visse tilpasninger har derfor været nødvendige. På trods af dette skulle alle informationer og sider gerne være bevaret med det samme indhold.

Ved samme lejlighed er der også blevet lagt diverse billeder under Året i GF for de seneste arrangementer i Grundejerforeningen.

Efterlysning!

21. Feb, 2021. Kasseren efterlyser en grundejer som har betalt for meget i kontingent. Beløbet er betalt på sidste års girokort ID, og vi er derfor ikke længere istand til at identificere indbetaleren.

Der er indbetalt 4400,- d. 2. Februar på Girokort ID: 000000000010728.

Kontakt kasseren på nphansen@tinggaardshegnet.dk for at få det overskudne beløb returneret.

Fastelavnsarrangement aflyses

24. Jan, 2021. Grundet Corona pandemien og de særdeles indgribende restriktioner som regeringen har påført landet og dets borgere, ser bestyrelsen det ikke muligt og forsvarligt at gennemføre dette års fastelavnsarrangement.

Det er meget trist, da det altid er et sjovt og samlende socialt arrangement for foreningens store og små. Desuden har vi oplevet en stigende interesse for arrangementet. Det er vel også første gang i de 18 år jeg har boet i foreningen, at vi har måtte aflyse vores fastelavnsarrangement.

Vi håber imidlertid at de sorte skyer letter henover foråret så vi kan afholde arbejdsdag og sommerfest Ved at stå sammen hver for sig kommer vi igennem.

Venlig hilsen

Torben K. Nielsen
Formand for grundejerforeningen Tinggårdshegnet i Tune