Nyheder - 2018

Referat af Generalforsamling 2018

6. Dec, 2018. Referat fra vores generalforsamling i grundejerforeningen afholdt d. 21 november 2018 er nu lagt på hjemmesiden her.

Resume af Generalforsamling 2018

2. Dec, 2018. Resume fra vores generalforsamling i grundejerforeningen afholdt d. 21 november 2018 er omdelt og kan også findes på hjemmesiden her.

Komplet referat forventes at blive lagt samme sted en af de nærmeste dage.

Renovering af Basketkurve

22. Maj, 2018. Bestyrelsen har idag afmonteret basketkurve og plader ved Legeplads Nord og Syd. Solen har afbleget de røde striber på pladerne så de næsten ikke kunne ses. Derudover trænger de også til en rengøring.

Pladerne vil blive renoveret i de kommende dage og blive opsat igen hurtigst muligt.

Vejbump på Tinggårdsvænget

22. Maj, 2018. Som en del ejere har bemærket, er der fornyligt blevet opsat to vejbump og lavet 20 km/t zone på stamvejen til Tinggårdsvænget. Da Grundejerforeningen Tinggårdshegnet har ejerskab på ca. halvdelen af vejen og derved har grundejere der dagligt benytter den, er det overraskende at Bestyrelsen ikke er blevet inddraget i sagen inden vejbumpene blev opsat. Bestyrelsen har derfor kontaktet Greve Boligselskab for at få en forklaring.

Ifølge Greve Boligselskab er vejbumpene blevet opsat for at efterkomme et ønske fra Afdeling 19 om at få hastigheden reduceret på vejen. Greve Boligselskab har indhentet tilladelse fra Greve Kommune og Bestyrelsen har modtaget kopi af denne.

Da vejbumpene er opsat på Greve Boligselskabs del af vejen har det været kommunens vurdering at det ikke har været nødvendigt at kontakte øvrige brugere af vejen. Dette på trods af at ca. 40% af de parceller vejen fører til ikke har tilknytning til Greve Boligselskab.

Det viser sig dog at den tilladelse der er givet kun gælder til 30 km/t. Vejbumpene og skiltning er derfor blevet udført forkert. Kommunen er blevet informeret om fejlen og Greve Boligselskab er derfor blevet pålagt at lave vejbumpene om. Vejbump til 30 km/t er bredere og føles derfor ikke ligeså voldsomme at køre over. 

Da Greve Boligselskab skal ændre vejbumpene, har Bestyrelsen appelleret til at de genovervejer løsningen i håb om at vejbump helt undgås.

Rotter i området!

22. Maj, 2018. Rotter er desværre et tilbagevendende problem i området.

Der er observeret en rotte i området ved Tinggårdsvænget 30 d. 15/5. Kommunen er blevet informeret.

Bestyrelsen opfordrer til at beboere holder øje med rotter og kontakter kommunen hvis de observeres. For yderligere info henvises til borger.dk.

Brolægning af Skolestien 2. og 3. etape

27. Apr, 2018. 2. og 3. etape af brolægning af skolestien, fra transformer stationen til Tune Parkvej, er påbegyndt mandag d. 23/5 og er næsten færdigt. Arbejdet udføres af J.K.J Brolægning A/S.

Fodboldmål på Legeplads Syd

27. Apr, 2018. Grundejerforeningen har investeret i et sæt 3-mands fodboldmål. Disse er opstillet på græsarealet ved Legeplads Syd.

Så kan der spilles fodbold. God fornøjelse!

Referat af Generalforsamling 2017

16. Jan, 2018. Referat fra vores generalforsamling i grundejerforeningen afholdt d. 22 november 2017 er nu lagt på hjemmesiden her.