Nyheder - 2015

Referat af Generalforsamling 2015

5. Dec, 2015. Referat fra vores generalforsamling i grundejerforeningen afholdt d. 25. november 2015 er nu lagt på hjemmesiden her.

Som nævnt på generalforsamlingen har vore faste gartner sagt sin kontrakt op. Bestyrelsen har udarbejdet et udbudsmateriale og på baggrund heraf indhentet nye tilbud på sommervedligeholdelse. Udbudsmaterialet kan ses her.  

Hent invitation til generalforsamlingen her

10. Nov, 2015. Invitation til generalforsamlingen 2015 bliver uddelt i disse dage. Får du forlagt dit eksemplar, kan du hente den her.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

20. Okt, 2015. Årets generalforsamling afholdes onsdag d. 25/11 kl. 19.00 i Tune Hallen. Dagsorden og tilmeldingsblanket fremsendes snarest, men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Regnskabet er revideret

20. Okt, 2015. Foreningens regnskab for 2014/2015 er blevet revideret uden væsentlige anmærkninger. Det reviderede regnskab og forslag til budget for 2015/2016 bliver fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskab og godkendt budget lægges på hjemmesiden efter generalforsamlingen.

Billeder fra fastelavn, arbejdsdag og vejfest

10. Aug, 2015. Så blev der lagt billeder fra årets fastelavn, arbejdsdag og vejfest på hjemmesiden. Billederne kan ses her, her og her.

Spica Repareret

23. Maj, 2015. I forbindelse med udskiftning af sandet på Legeplads Nord blev legeredskabet "Spica" beskadiget. Bestyrelsen har modtaget erstatning for skaden og legeredskabet er nu blevet repareret.

Varsel om stenarbejde i Lundegårdshaven

26. Apr, 2015. Som nævnt i vores referat fra sidste afholdte generalforsamling, vil grundejerforeningen inden for det kommende år renovere de to parkeringsområder i Lundegårdshaven. Grus-funderingen vil blive fornyet og græsarmeringssten vil bliver erstattet af Coloc betonsten.

Vi har nu aftalt en tidsplan med vores brolægger og renoveringen finder allerede sted i uge 21 fra den 18/5. Arbejdet vil strække sig over 1-1½ uge. Arbejdet består i første omgang af optagning og bortkøring af de gamle fliser, opgravning og bortkøring af gammelt grusmateriale og endelig udlægning og stampning af nyt grusunderlag og sluttelig nedlægning af Coloc sten.

Brolæggeren vil tage maksimalt hensyn til jer der bor i området og den daglige trafik. Der kan forekomme midlertidige ophobninger af sten og grus på arealer op til de to parkeringsområder.

For at brolæggeren kan komme til områderne den 18/5, skal de selvfølgelig være ryddede. Det anbefales derfor, at de grundejere der benytter pladserne, fjerner deres køretøj(er) senest onsdag den 13/5. Brolæggeren vil yderligere, for at "lukke områderne", sætte markeringsbånd op i slutningen af uge 20.

Udskiftning af sand på legepladser

26. Apr, 2015. Udskiftning af sand på foreningens legepladser er ved at være afsluttet. På Legeplads Nord er alt sandet blevet skiftet, og der er lagt ukrudtsdug under. Derved får vi forhåbentlig ikke så meget ukrudt i sandet fremover. På Legeplads Syd, er der allerede ukrudtsdug under sandet og denne legeplads er heller ikke så plaget af ukrudt. Derfor bliver der hér kun udskiftet det øverste lag sand.


I forbindelse med udskiftning af sandet på Legeplads Nord er legeredskabet "Spica" blevet beskadiget (Se produktark). Bestyrelsen arbejder på en løsning og håber på at den kan blive repareret hurtigst muligt.

Referat af Generalforsamling 2014

13. Jan, 2015. Referat fra vores generalforsamling i grundejerforeningen afholdt d. 26 november 2014 er nu lagt på hjemmesiden her.

Der blev på generalforsamlingen fremvist en præsentation om bestyrelsens planer og forslag til vedligeholdelse af foreningens område i de kommende år. Præsentationen kan ses her.