Nyheder - 2012

Legeplads Valg 2012

6. Nov, 2012. Bestyrelsen har indhentet 2 tilbud fra Kompan på udformning af ny legeplads på grundejerforeningens nordlige fælles område. 

Som medlem af grundejerforeningen har du mulighed for at stemme om hvilken løsning der skal vælges. Materiale vedr. løsningerne samt stemmeseddel fremsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Du kan se løsningerne og stemme her.

Regnskabet er revideret

31. Okt, 2012. Foreningens regnskab for 2011/2012 er blevet revideret uden anmærkninger. Det reviderede regnskab og forslag til budget 2012/2013 bliver fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskab og godkendt budget lægges på hjemmesiden efter generalforsamlingen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

29. Okt, 2012. Årets generalforsamling afholdes onsdag d. 28/11 kl. 19.00 i Tune Hallen. Dagsorden og tilmeldingsblanket fremsendes snarest, men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Vi du have indflydelse på hvad der sker i din grundejerforening?

6. Okt, 2012. - så mød op på årets generalforsamling!

Et medlem i bestyrelsen genopstiller ikke i år. Der er derfor en ledig position som ønskes besat med virkning efter generalforsamlingen. Er du interesseret, så mød op til generalforsamlingen eller kontakt bestyrelsen. 

Så er Grundejerforeningens hjemmeside i luften!

12. Sep, 2012. Det er med stor glæde at bestyrelsen nu kan præsentere Grundejerforeningens egen hjemmeside. Vi håber I vil tage godt i mod den!