Nyheder - 2013

Hent invitation til generalforsamlingen her

9. Nov, 2013. Invitation til generalforsamlingen 2013 bliver uddelt i disse dage. Får du forlagt dit eksemplar, kan du hente den her.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

2. Nov, 2013. Årets generalforsamling afholdes torsdag d. 28/11 kl. 19.00 i Tune Hallen. Dagsorden og tilmeldingsblanket fremsendes snarest, men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Regnskabet er revideret

2. Nov, 2013. Foreningens regnskab for 2012/2013 er blevet revideret uden anmærkninger. Det reviderede regnskab og forslag til budget 2013/2014 bliver fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskab og godkendt budget lægges på hjemmesiden efter generalforsamlingen.

Grundejerforeningens hjemmeside fylder 1 år!

13. Sep, 2013. Det er nu et år siden at grundejerforeningens hjemmeside blev offentlig tilgængelig. Siden da er siden blevet flittigt besøgt. I alt har hjemmesiden modtaget 746 besøg, heraf 280 unikke, hvilket vi syntes er meget pænt.

Hjemmesiden er blevet brugt på forskellig vis i løbet af året. Bl.a. blev der i november 2012 afholdt elektronisk valg til af udformning af ny Legeplads Nord, hvilket var en stor success. Derudover er hjemmesiden bl.a. flere gange blevet brugt af ejendomsmæglere til at indhente relevante dokumenter ifbm. ejendomssalg. 

I løbet af året har hjemmesiden ikke gennemgået de store ændringer. Der er redigeret mindre afsnit og tilføjet lidt her og der. De væsentligste ændringer ligger i Året i GF hvor der løbende bliver tilføjet informationer og billeder fra aktiviteter i grundejerforeningen. Bl.a. arbejdsdagen 2013 som var en stor success og billeder fra dagen er tilføjet her.

Bestyrelsen modtager meget gerne feedback på sidens indhold. Hvad er godt? Hvad er skidt? Hvad mangler? Alle kommentarer og ideer er velkomne! Send blot en mail til webmaster@tinggaardshegnet.dk

Ny kant på Legeplads Nord

9. Sep, 2013

I fbm. ombygningen af Legeplads Nord, blev sandkassen gjort større. Dette resulterede i at en del af sandkassens kant fremstod i nyt træ. Bestyrelsen har derfor lørdag d. 7/9 udskiftet den resterende del af kanten med tilsvarende nyt træ, så hele kassen nu fremstår ensartet. Derudover har vi fjernet ukrudt fra sandet som har vokset voldsomt siden arbejdsdagen. Vi er blevet godt tilfreds med resultatet da legeplads og kant nu fremstår som helt ny. 

Billeder fra dagen:

Den nye kant monteres

Det færdige resultat

De arbejdende folk. En forbipasserende grundejer hjalp til med at fjerne ukrudt. Tak for hjælpen.

Legeplads Nord står færdig!

6. Jul, 2013. Så blev Legeplads Nord endelig klar til brug. Alle elementer er placeret de rette steder og står fast, så nu kan legepladsen benyttes.

God fornøjelse!

Status for Legeplads Nord

26. Jun, 2013. Som annonceret på arbejdsdagen var montagen af Legeplads Nord behæftet med fejl. Flere elementer stod løst, da der var ikke brugt tilstrækkelig med beton til fundamenterne. Yderligere viste det sig at placeringstegningen var forkert så nogle elementer også var blevet placeret for tæt på hinanden.

Alle fejlene er nu blevet rettet. Det har dog været nødvendigt at udvide sandkassen med ca. 1 meter så alle elementer kunne placeres så de krævede afstande overholdes. Det ekstra arbejde er udført uden meromkostninger for grundejerforeningen.

VIGTIGT: Legepladsen må ikke anvendes før afspærringen er fjernet, da betonfundamenter skal have tid til at hærde.

Billeder fra arbejdsdagen

10. Jun, 2013. Så blev der lagt billeder fra arbejdsdagen på hjemmesiden. Billederne kan ses her.

Succesfyldt arbejdsdag!

9. Jun, 2013. Endnu engang blev arbejdsdagen en fantastisk succes. Inklusive bestyrelsen blev tilmeldt 25 voksne og 13 børn fra 16 husstande. Det er rekord!

Vi fik nået alt det som vi havde håbet på, vejret var fantastisk og der blev rundet af med hygge og grillpølser. Tusind tak til alle som deltog! Vi gentager succesen næste år!

Ved lejlighed bliver lagt et par billeder fra dagen på hjemmesiden. Kig forbi igen snart.

Mødested på Arbejdsdag d. 9/6

5. Jun, 2013. Tilmelding til årets arbejdsdag slår alle tidligere rekorder, så vi håber på en fonøjelig dag hvor der bliver udrettet en masse. Indtil videre er vejrguderne også med os.

Vi mødes ved legeplads Nord på søndag kl. 10. Har du glemt at tilmelde dig, så mød op alligevel, der skal nok være noget at lave og der er købt et par ekstra pølser :-)

Vi ses!

Montering af Legeplads Nord er afsluttet!

30. Apr, 2013. Blot 2 dage tog det før at alle elementer til den nye legeplads var færdigmonteret. Bestyrelsens kvalitetskontrol af arbejdet afslørede dog en smutter undervejs som blev rettet iløbet af dagen uden problemer.

VIGTIGT: Legepladsen må ikke anvendes før afspærringen er fjernet og tidligst lørdag d. 4. maj, da betonfundamenter skal have tid til at hærde.

Det færdige resultat kan ses af nedenstående fotos:

Montering af Legeplads Nord er begyndt!

29. Apr, 2013. Idag er monteringen af den nye Legeplads Nord påbegyndt. I løbet af dagen er allerede blevet opstillet klatreboksen som vist i følgende foto:

Det færdige resultat forventes at se ud som i illustrationerne vist på denne side: Legeplads Nord 3D

Arbejdsdag i grundejerforeningen

7. Mar, 2013. Vi gentager succesen fra de sidste år og holder arbejdsdag i grundejerforeningen søndag d. 9/6 kl. 10 til ca. kl. 13.

Invitation og nærmere info bliver fremsendt snarest, men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Kort over foreningens område

7. Mar, 2013. Kortet over foreningens område er blevet rettet. Ved en fejl var Tinggårdsvænget 20-26 blevet medtaget i markeringen.

Udsendelse af girokort forsinket

27. Feb, 2013. Grundet en beklagelig forsinkelse udsendes girokort til betaling af kontingent først d. 28/2. Betalingsfristen er derfor ekstraordinært flyttet til d. 1/4

Nye PDF print af generalforsamlingsreferater

24. Jan, 2013. Der er uploaded nye PDF print af referater fra foreningens generalforsamlinger. Der er i de nye udgaver mulighed for at lave tekst søgning.

Referat af Generalforsamling 2012

14. Jan, 2013. Referat fra vores generalforsamling i grundejerforeningen afholdt d. 28 november 2012 er nu lagt på hjemmesiden her. Papir udgave omdeles til alle medlemmer snarest.