Nyheder - 2017

Brolægning af Skolestien

15. Jul, 2017. 1. etape af brolægning af skolestien, fra sti krydset ved transformer stationen mod Lundegårdsskolen, påbegyndes på mandag d. 17/7. Arbejdet udføres af PO Anlæg og Vedligeholdelse

Tyveri af Brosten!

26. Jun, 2017. I forbindelse med renoveringen af brostens-opkørslen til Tinggårdshegnet 2-22 er der i perioden fra weekenden d. 17-18 juni til onsdag d. 21 juni er blevet taget ca. 200 brosten fra bunken ved siden af den ufærdige opkørsel.

Hvis nogen grundejere skulle have bemærket at en eller flere personer har fjernet stenene i ovennævnte periode, må de meget gerne rette henvendelse til bestyrelsen.

Brolæggeren har fremskaffet nye sten, så arbejdet kan fortsætte.

Nyt net på Klatreboks

3. Jun, 2017. Der er fornyligt blevet observeret et problem med nettet på Klatreboksen på Legeplads Nord. Samlingerne går fra hinanden som vist nedenfor:

Sagen blev reklameret til Kompan, som sendte et nyt net uden beregning. Nettet er nu skiftet og klar til brug.

Arbejdsdag i Grundejerforeningen

26. Maj, 2017. Søndag den 18. juni afholdes den årlige arbejdsdag i grundejerforeningen. Vi mødes kl. 10 ved legeplads Syd. Efter arbejdet (ca. kl. 13-14) bydes på grill-pølser.

De tidligere år har det været en stor success med stor tilmelding og bestyrelsen håber også på stor opbakning i år. Invitation og nærmere info bliver fremsendt snarest, men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Rotter i området! (Opdateret)

21. Mar, 2017. Rotter er desværre et tilbagevendende problem i området.

Der er observeret en rotte i området ved Legeplads Syd samt Tinggårdshegnet 25 d. 21/3. Kommunen er blevet informeret.

Bestyrelsen opfordrer til at beboere holder øje med rotter og kontakter kommunen hvis de observeres. Endeligt bør fugle ikke overfordres og foder bør ikke ligge direkte på jorden. For yderligere info henvises til borger.dk.

Opdatering: Der er blevet opsat giftfælder i buskadset omkring Legeplads Syd. Informer børn om ikke at pille ved fælderne! Indholdet er 5-10 dage om at virke, og chancen øges ved at der ikke er andet spiseligt i nærheden. Beboere i området bør derfor indstille fordring af fugle og andre vilde dyr udendørs indtil rotteplagen er over.

Fælderne skulle efter aftale med rottefængeren være fæstnet til jorden, med det er pt. ikke etableret.

Opdatering 23/5: Rotteplagen skulle være ovre for denne gang,- de to rotter der har været på spil er døde. En blev taget af dage ved Tinggårdshegnet 25 og nr. to ved Tinggårdshegnet 15.

Opkrævning af kontingent for 1/10-2016 - 30/9-2017

11. Feb, 2017. I den netop fremsendte kontingent opkrævning, er der indsneget sig en tastefejl på følgebrevet, idet perioden er oplyst til at være 1/10-2015 til 30/9-2016. Dette er forkert. Opkrævningen dækker naturligvis perioden 1/10-2016 til 30/9-2017 til betaling 1/3-2017.

Rotter i området!

7. Feb, 2017. Der er observeret en rotte i området ved Tinggårdsvænget 28-48 d. 4/2. Kommunen er blevet informeret.

Bestyrelsen opfordre til at beboere holder øje med rotter og kontakter kommunen hvis de observeres. Endeligt bør fugle ikke overfordres og foder bør ikke ligge direkte på jorden. For yderligere info henvises til borger.dk.

Referat af Generalforsamling 2016

23. Jan, 2017. Referat fra vores generalforsamling i grundejerforeningen afholdt d. 23. november 2016 er nu lagt på hjemmesiden her.