Foreningen

Foreningens navn er Grundejerforeningen "Tinggårdshegnet" og er beliggende i Lundegården i det sydøstlige Tune. Foreningens område omhandler ejendomme beliggende:

  • Tinggårdshegnet alle nr.

  • Tinggårdsvænget lige nr. 14 til 18 samt 28 til 68

  • Lundegårdshaven alle nr.

i alt 84 parceller. Se kort.

Alle ejere af ovennævnte parceller har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, herunder at forestå de fastlagte opgaver, nævnt i lokalplan 15.02, med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, anlæg og vedligeholdelsen af fællesarealer m.v.

For yderligere detaljer henvises til foreningens vedtægter.