Foreningen

Foreningens navn er Grundejerforeningen "Tinggårdshegnet" og er beliggende i Lundegården i det sydøstlige Tune. Foreningens område omhandler ejendomme beliggende:

i alt 84 parceller. Se kort.

Alle ejere af ovennævnte parceller har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, herunder at forestå de fastlagte opgaver, nævnt i lokalplan 15.02, med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, anlæg og vedligeholdelsen af fællesarealer m.v.

For yderligere detaljer henvises til foreningens vedtægter.