Nyheder - 2020

Generalforsamling 2020 udskydes

15. Nov, 2020. Som følge af det gældende forbud mod at forsamles flere end 10 personer har bestyrelsen besluttet at udskyde foreningens ordinære generalforsamling til en dato i første halvår af 2021.

Yderligere info bliver uddelt til alle beboere søndag d. 15/11, og kan sammen med formandens beretning for året også findes i pdf form her.

Vejbump på Tinggårdsvænget - Opdateret

24. Sep, 2020. Greve Boligselskab har i den forgangne uge fjernet de opsatte vejbump på Tinggårdsvænget. Bestyrelsen er ikke blevet orienteret om årsagen, og det er uvist om det er permanent eller om de bliver erstattet af andre tiltag.

Bestyrelsen har d. 25/9 rettet henvendelse til Greve Boligselskab for at høre nærmere og skriver det her når der høres nyt.

Opdateret 26/9: Greve Boligselskab har oplyst at bumpene bliver erstattet af nogle nye asfalt bump, som er blødere og nemmere at køre over.

Greve Boligselskab har tidligere ytret ønske om at ændre fartbumpene til blomster kasser hvor der køres zig-zag. Ved denne lejlighed opfordrede Bestyrelsen Greve Boligselskab til at evaluere effekten af fart chikaner inden der foretages ændringer.

Det er Bestyrelsens opfattelse at fartbumpene er blevet etableret på alt for spinkelt et grundlag og at (støj-) generne ved disse overstiger fordelene ved en beskeden fart reduktion. Da fartbumpene nu ændres, har Bestyrelsen bedt Greve Boligselskab om at de fremsender dokumentation for at effekten af fartbumpene er blevet evalueret samt at fordelene ved disse overstiger de gener som mange af vores beboere oplever på daglig basis.

Arbejdsdag i Grundejerforeningen

23. Mar, 2020. Søndag den 14. juni afholdes den årlige arbejdsdag i grundejerforeningen. Vi mødes kl. 10 ved legeplads Syd. Efter arbejdet (ca. kl. 13-14) bydes på grill-pølser.

De tidligere år har det været en stor success med stor tilmelding og bestyrelsen håber også på stor opbakning i år. Invitation og nærmere info bliver fremsendt snarest, men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Status for veje og planer for 2020/2021

16. Feb, 2020. Som fortalt på generalforsamlingen kommer der en del vedligehold på veje og brønde i 2020 og 2021. Den vedhæftede præsentation fortæller yderligere detaljer om det kommende arbejde.

Alt arbejde til vedligeholdelse af veje og brønde finansieres fra opsparingen på foreningens vejfond. 

Referat af Generalforsamling 2019

9. Feb, 2020. Referat og resumé fra vores generalforsamling i grundejerforeningen afholdt d. 20 november 2019 er nu lagt på hjemmesiden her.

Fejlmelding af vejbelysning

2. Feb, 2020. Greve Kommune har ansvaret for belysningsanlæggene på offentlige veje og stier samt private fællesveje og private fællesstier.

I Greve Kommune er der over 17.000 gadelamper og tunnelbelysning. Greve Kommune har hyret en ekstern entreprenør; Citelum Denmark A/S, til at drifte og vedligeholde belysningsanlæggene.

Ved fejlmelding af gadebelysning og tunnelbelysning kan Citelum kontaktes på:

Du kan også benytte kortet "Giv os et praj".

Observerer du en fejl, hvor der er risiko for stød eller er hele områder uden lys, så kontakt Teknisk Hotline på telefon: 87 36 28 47.