Arbejdsdag d. 14/6-2015

Årets arbejdsdag blev afholdt søndag d. 14/6. Inklusive bestyrelsen, blev ialt tilmeldt 18 voksne og 9 børn fra 13 parceller.

Arbejdsplan for dagen var som følger:

  1. Legeplads Nord
   - Afrense bord-bænkesæt og give det olie
   - Feje og oliere kant på sandkasse
   - Rense og feje fliser ved basket net
   - Feje stiområde op til legeplads og grønne arealer

  2. Legeplads Syd
   - Fjerne ukrudt i og omkring sandkasse
   - Små beskæringer hvis det skønnes nødvendigt
   - Afvaske legeredskaber
   - Afrense bord-bænkesæt og give det olie
   - Fejer fliser og asfalt omkring legepladsområde
   - Rense og feje fliser ved basket net
   - Rense fliserkant (mod græsplæne) for overgroet græs
   - Male bord-bænkesæt med træolie

  3. Pullerter
   - Nedstøb 5 stk. pullerter ved opkørsler på Tinggårdshegnets stamvej
   - Oprens jord og plant nyt græsk omkring pullerter

Vi fik nået alt det som vi havde håbet på, vejret var fantastisk og der blev rundet af med hygge og grillpølser. Tusind tak til alle som deltog! Vi gentager succesen næste år!

Billeder fra dagen (Klik på billedet for større udgave):