Velkommen til Grundejerforeningen Tinggårdshegnet's hjemmeside!

Vi har hjemsted i byen Tune i Greve Kommune og har 84 medlemmer fordelt på vejene: Tinggårdshegnet, Tinggårdsvænget og Lundegårdshaven. Foreningen har hjemmel i lokalplan 15.02 tinglyst den 28/9-1978.

Oprindeligt var området en del af en større grundejerforening (oprettet i 1980) med navn efter den gård der har lagt jord til det meste af det nye Tune; Tinggården. I oktober 1985, ca. 6 år efter at den udstykning grundejerforeningen nu dækker blev udlagt, blev den store grundejerforening Tinggården opløst og delt i en lejerforening og 5 grundejerforeninger.

Grundejerforeningens formål er at vedligeholde og fremtidssikre fællesarealer, legepladser, veje, og stier. Endelig er det vores ide at sikre og udvikle vores fælles værdier, således at området altid fremstår venligt og imødekommende både for beboere og gæster, store som små.

Vi håber, at vi med denne hjemmeside på enkel og overskuelig vis kan viderebringe vigtig og relevant information om vores grundejerforening til dig som medlem eller andre der måtte være interesseret. Da hjemmesiden er et dynamisk meddelelsesværktøj, vil vi kunne ændre på indhold og opsætning efter de ønsker der måtte komme fra grundejerforeningens medlemmer.

Seneste Nyheder:

TDC Fiber - Gravetracé

4. Dec, 2021. Gravetracé for TDCs forestående nedlægning af fiber i området samt referat af bestyrelsens møde med TDC d. 20. Sep. er nu lagt på hjemmesiden. Dokumenterne findes under foreningens dokumenter.

Generalforsamling 2021 - Kort Info

27. Nov, 2021. Generalforsamling 2021 er i år afholdt med rekord stor deltagelse. Udførligt referat lægges på hjemmeside snarest. Revideret regnskab og budget vedtaget på generalforsamling er lagt på hjemmesiden.

Det skal bemærkes at det vedtagede budget adskiller sig fra de forslag som bestyrelsen havde lavet og udsendt sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. En del af de fremmødte medlemmer på Generalforsamlingen havde samlet et meget stort antal fuldmagter, hvilket gav dem mulighed for at vedtage et nyt budget med udgiften til en ekstra stilampe uden kontingentforhøjelse. Da kassereren var på valg, kunne medlemmerne med fuldmagterne også opnå et flertal for en ny kasserer.

Det går den afgående kasserer meget imod at det vedtagede budget giver et stort underskud og det giver ikke plads til opsparing på foreningens reservefond. Det giver en væsentlig reduktion af foreningens kapital og går imod bestyrelsens langsigtede planer om nogle meget kostbare renoveringer af brostens opkørsler og fortove. Disse planer er endnu under udarbejdelse og der er indhentet nogle tilbud på opgaverne.

Generalforsamling 2021

9. Nov, 2021. Invitation til generalforsamlingen 2021 bliver uddelt i disse dage. Får du forlagt dit eksemplar, kan du hente den her.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremlægge forslag til ændring af grundejerforeningens vedtægter. Udkast til de vedtægter 3. udgave kan hentes her.

Opdateret Hjemmeside

22. Aug, 2021. Grundejerforeningens hjemmeside har henover sommeren gennemgået en større ændring til det 'Nye Google Sites'. Dette skyldes at Google ikke længere understøtter det 'Klassiske Google Sites' og dette ophører med at eksistere.

Desværre er der mange ting i det 'Nye Google Sites' som ikke længere kan lade sig gøre og visse tilpasninger har derfor været nødvendige. På trods af dette skulle alle informationer og sider gerne være bevaret med det samme indhold.

Ved samme lejlighed er der også blevet lagt diverse billeder under Året i GF for de seneste arrangementer i Grundejerforeningen.

Efterlysning!

21. Feb, 2021. Kasseren efterlyser en grundejer som har betalt for meget i kontingent. Beløbet er betalt på sidste års girokort ID, og vi er derfor ikke længere istand til at identificere indbetaleren.

Der er indbetalt 4400,- d. 2. Februar på Girokort ID: 000000000010728.

Kontakt kasseren på nphansen@tinggaardshegnet.dk for at få det overskudne beløb returneret.