Nyheder

Efterlysning!

indsendt 21. feb. 2021 02.10 af Niels Pauli Hansen

Kasseren efterlyser en grundejer som har betalt for meget i kontingent. Beløbet er betalt på sidste års girokort ID, og vi er derfor ikke længere istand til at identificere indbetaleren.

Der er indbetalt 4400,- d. 2. Februar på Girokort ID: 000000000010728.
Kontakt kasseren på nphansen@tinggaardshegnet.dk for at få det overskudne beløb returneret.

Fastelavnsarrangement aflyses

indsendt 24. jan. 2021 02.33 af Niels Pauli Hansen   [ opdateret 24. jan. 2021 02.34 ]

Grundet Corona pandemien og de særdeles indgribende restriktioner som regeringen har påført landet og dets borgere, ser bestyrelsen det ikke muligt og forsvarligt at gennemføre dette års fastelavnsarrangement.

Det er meget trist, da det altid er et sjovt og samlende socialt arrangement for foreningens store og små. Desuden har vi oplevet en stigende interesse for arrangementet. Det er vel også første gang i de 18 år jeg har boet i foreningen, at vi har måtte aflyse vores fastelavnsarrangement.

Vi håber imidlertid at de sorte skyer letter henover foråret så vi kan afholde arbejdsdag og sommerfest Ved at stå sammen hver for sig kommer vi igennem.

Venlig hilsen

Torben K. Nielsen
Formand for grundejerforeningen Tinggårdshegnet i Tune

Generalforsamling 2020 udskydes

indsendt 15. nov. 2020 03.46 af Niels Pauli Hansen

Som følge af det gældende forbud mod at forsamles flere end 10 personer har bestyrelsen besluttet at udskyde foreningens ordinære generalforsamling til en dato i første halvår af 2021.

Yderligere info bliver uddelt til alle beboere søndag d. 15/11, og kan sammen med formandens beretning for året også findes i pdf form her.

Vejbump på Tinggårdsvænget - Opdateret

indsendt 24. sep. 2020 09.36 af Niels Pauli Hansen   [ opdateret 26. sep. 2020 08.41 ]

Greve Boligselskab har i den forgangne uge fjernet de opsatte vejbump på Tinggårdsvænget. Bestyrelsen er ikke blevet orienteret om årsagen, og det er uvist om det er permanent eller om de bliver erstattet af andre tiltag.

Jeg har d. 25/9 rettet henvendelse til Greve Boligselskab for at høre nærmere og skriver det her når jeg hører nyt.

Opdateret 26/9: Greve Boligselskab har oplyst at bumpene bliver erstattet af nogle nye asfalt bump, som er blødere og nemmere at køre over.

Greve Boligselskab har tidligere ytret ønske om at ændre fartbumpene til blomster kasser hvor der køres zig-zag. Ved denne lejlighed opfordrede jeg Greve Boligselskab til at evaluere effekten af fart chikaner inden der foretages ændringer.

Det er Bestyrelsens opfattelse at fartbumpene er blevet etableret på alt for spinkelt et grundlag og at (støj-) generne ved disse overstiger fordelene ved en beskeden fart reduktion. Da fartbumpene nu ændres, har jeg bedt Greve Boligselskab om at de fremsender dokumentation for at effekten af fartbumpene er blevet evalueret samt at fordelene ved disse overstiger de gener som mange af vores beboere oplever på daglig basis.

Arbejdsdag i Grundejerforeningen

indsendt 23. mar. 2020 07.50 af Niels Pauli Hansen

Søndag den 14. juni afholdes den årlige arbejdsdag i grundejerforeningen. Vi mødes kl. 10 ved legeplads Syd. Efter arbejdet (ca. kl. 13-14) bydes på grill-pølser.

De tidligere år har det været en stor success med stor tilmelding og bestyrelsen håber også på stor opbakning i år. Invitation og nærmere info bliver fremsendt snarest, men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Status for veje og planer for 2020/2021

indsendt 15. feb. 2020 16.42 af Niels Pauli Hansen   [ opdateret 15. feb. 2020 16.43 ]

Som fortalt på generalforsamlingen kommer der en del vedligehold på veje og brønde i 2020 og 2021. Den vedhæftede præsentation fortæller yderligere detaljer om det kommende arbejde.
Alt arbejde til vedligeholdelse af veje og brønde finansieres fra opsparingen på foreningens vejfond. 

Referat af Generalforsamling 2019

indsendt 9. feb. 2020 11.43 af Niels Pauli Hansen

Referat og resumé fra vores generalforsamling i grundejerforeningen afholdt d. 20 november 2019 er nu lagt på hjemmesiden her.

Fejlmelding af vejbelysning

indsendt 2. feb. 2020 03.23 af Niels Pauli Hansen

Greve Kommune har ansvaret for belysningsanlæggene på offentlige veje og stier samt private fællesveje og private fællesstier.

I Greve Kommune er der over 17.000 gadelamper og tunnelbelysning. Greve Kommune har hyret en ekstern entreprenør; Citelum Denmark A/S, til at drifte og vedligeholde belysningsanlæggene.


Ved fejlmelding af gadebelysning og tunnelbelysning kan Citelum kontaktes på:

  • Dagtimerne (8-16): E-mail: Driftgrev@citelum.dk Telefon: 87 36 28 47
  • Udenfor dagtimerne: Teknisk Hotline på telefon: 87 36 28 47

Du kan også benytte kortet "Giv os et praj".

Observerer du en fejl, hvor der er risiko for stød eller er hele områder uden lys, så kontakt Teknisk Hotline på telefon: 87 36 28 47.

Foreningsrabat på Flügger varer!

indsendt 8. okt. 2019 09.45 af Niels Pauli Hansen

Som grundejerforening kan vi på 15% rabat på alle Flügger varer. Vi har derfor fået oprettet en konto hos Flügger i foreningens navn.
  
Ønsker du at gøre brug af tilbuddet skal du rette henvendelse til Niels (kasserer) eller Torben (formand) i bestyrelsen som kan oplyse konto nummeret.

Vejfest i Grundejerforeningen

indsendt 7. mar. 2019 11.53 af Niels Pauli Hansen

Lørdag den 17. august afholdes den årlige vejfest i grundejerforeningen ved Legeplads Nord.

De tidligere år har det været en stor success med stort fremmøde og bestyrelsen håber også på stor opbakning i år. Invitation og nærmere info bliver fremsendt snarest, men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

1-10 of 70