Kontakt

Personlig kontakt til bestyrelsen kan ske ved kontaktoplysninger vist på bestyrelsens side.

Derudover kan anvendes følgende Google grupper, som indeholder de til enhver tid valgte bestyrelses medlemmer:

formand@tinggaardshegnet.dk
kasserer@tinggaardshegnet.dk
bestyrelsen@tinggaardshegnet.dk
Formanden
Kassereren
Alle i bestyrelsen


Henvendelser vedr. hjemmesiden: