Nyttige links
Regler for brug af fastbrændselsovne
Fejlmelding af vejbelysning: "Giv os et praj"
Øvrige:

Hegnsloven ifølge Bendt Berg
Klageguide illustration fra 3byggetilbud.dk. Vejledning i klageprocess over byggeri og håndværkere.