Vedligeholdelse

Grundejerforeningen har pligt til vedligeholdelse af veje og stier samt fællesarealer ihht. lokalplan 15.02.

På foreningens vegne varetages størstedelen af vedligeholdelsen af foreningens fællesområde af nedenstående virksomheder. Der tilfalder dog den enkelte grundejer en række forpligtelser som nævnt her.

 Område  Varetages af  Kontaktperson i bestyrelsen
 Sommervedligeholdelse
 Roskilde Ejendomsservice  Niels Pauli Hansen
 Vintervedligeholdelse  Garteha  Torben Kjærsgaard Nielsen
 Kloakservice  Taastrup Kloakservice  Ole Mørch
 Vej- og stibelysing  Citelum  Niels Jørgen Søhøj Petersen

Henvendelser vedr. vedligeholdelse af fællesområder skal rettes til den pågældende kontaktperson i bestyrelsen. For kontaktinformation, se bestyrelsens side.