Nyheder‎ > ‎

Vejbump på Tinggårdsvænget

indsendt 22. maj 2018 11.53 af Niels Pauli Hansen   [ opdateret 22. maj 2018 12.22 ]

Som en del ejere har bemærket, er der fornyligt blevet opsat to vejbump og lavet 20 km/t zone på stamvejen til Tinggårdsvænget. Da Grundejerforeningen Tinggårdshegnet har ejerskab på ca. halvdelen af vejen og derved har grundejere der dagligt benytter den, er det overraskende at Bestyrelsen ikke er blevet inddraget i sagen inden vejbumpene blev opsat. Bestyrelsen har derfor kontaktet Greve Boligselskab for at få en forklaring.

Ifølge Greve Boligselskab er vejbumpene blevet opsat for at efterkomme et ønske fra Afdeling 19 om at få hastigheden reduceret på vejen. Greve Boligselskab har indhentet tilladelse fra Greve Kommune og Bestyrelsen har modtaget kopi af denne.

Da vejbumpene er opsat på Greve Boligselskabs del af vejen har det været kommunens vurdering at det ikke har været nødvendigt at kontakte øvrige brugere af vejen. Dette på trods af at ca. 40% af de parceller vejen fører til ikke har tilknytning til Greve Boligselskab.

Det viser sig dog at den tilladelse der er givet kun gælder til 30 km/t. Vejbumpene og skiltning er derfor blevet udført forkert. Kommunen er blevet informeret om fejlen og Greve Boligselskab er derfor blevet pålagt at lave vejbumpene om. Vejbump til 30 km/t er bredere og føles derfor ikke ligeså voldsomme at køre over. 

Da Greve Boligselskab skal ændre vejbumpene, har Bestyrelsen appelleret til at de genovervejer løsningen i håb om at vejbump helt undgås.